top of page
Følg meg på instagram: #kalligrafbasvlam
#fotballboken
 
Om meg

“Mine bilder er et resultat av en prosess hvor ideene blir bearbeidet i hodet mitt, over noen dager eller noen år, alt etter hvor vanskelig jeg finner det å formidle teksten på en riktig måte. Hvis jeg kan gi “leseren” en ny opplevelse av en kjent tekst, kanskje til og med overraske, er jeg fornøyd!”

portrett russia.jpg
Bas Vlam er født i 1963 i Nederland, men nå bosatt på Askøy utenfor Bergen. Bas har studert kalligrafi i Nederland og England og vært på mange kurs med anerkjente kalligrafer som Donald Jackson, Jean Larcher, Gaynor Goffe, John Woodcock, Manny Ling, David Howells, Astrid Scholten, Mary Noble og Ann Hechle. Bas holder kurs og foredrag i kalligrafi, brushlettering og bokbinding for både voksne og barn, skriver artikler og er mye brukt i Den Kulturelle Skolesekken.
Kalender:
  • Neste kalligrafikurs blir på våren 2024

  •  For påmelding til kurs eller spørsmål bruk kontakt-skjemaet under kontakt  eller skriv direkte til post@kalligraf.no

  • Lørdag og søndag 25. og 26. november holder vi åpent verksted for en hyggelig prat og årets julesalg.  Lett servering.

  • Jeg tilbyr også kurs etter ditt ønske, her på Florvåg eller hvor som helst i landet. Bare spør!

Knagger
Nylige innlegg:
bottom of page