top of page

Dokument fra middelalderen

For Fortidsminneforeningen avd Hordaland har jeg laget denne kopien av et dokument som ligger i Riksarkivet. Min kopi er også

på pergament og skal brukes i et undervisningsopplegg på Finneloftet på Voss.

Nylige Innlegg
Knaggsky
bottom of page