top of page

Godt Nyttår!

Med en hjertelig takk for det gamle ønsker jeg alle et godt nytt år. Forhåpentligvis et år fylt av glede og fred for alle, uavhengig av hvor de bor.Comments


Nylige Innlegg
Knaggsky
bottom of page