top of page

Årers siste kurs gjennomført!

Det er alltid gøy med kurs, men vet aldri hva som skjer: ofte lærer jeg like mye selv (om enn ikke nødvendigvis om bokstaver!) Slik var det også på Centro Culturale hvor jeg var lærer for 2019's siste kurs. Molto divertentente!

Nye kurs er på blokken for 2020...

Nylige Innlegg
Knaggsky
bottom of page