top of page

Prestene på veggen

Igjen et arbeid på perkament, denne gangen på fineste vellum hentet hos Cowley's i England. Det er en oversikt over prester og kapellaner knyttet til Fana kirke siden 1300. Et langt lerret (skinn) å bleke! På bildet er det festet til veggen ved inngangen til den fredete kirken sammen med andre opplysninger om Fana kirke.

Nylige Innlegg
Knaggsky
bottom of page