top of page

Lærere på skolebenken

Jeg hadde gleden av å undervise lærere fra flere videregående skoler i Hordaland med tanke på formidling av kalligrafi til elevene sine. Det ble skrift, farger og mange gode samtaler!

Nylige Innlegg
Knaggsky
bottom of page